வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (ஆகஸ்டு 30) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம்

(நெல்) குண்டு (ADT 37)

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.960
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1542

(நெல்) 0.45

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.980
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1245

(நெல்) 0.51

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.970
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1296

மணிலா

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4039
அதிகபட்ச விலை- ரூ.4903

எள்

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.2869
அதிகபட்ச விலை- ரூ.4779

உளுந்து

அதிகபட்ச விலை- ரூ.4353

காராமனி

அதிகபட்ச விலை- ரூ.3179

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *