வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய (ஆகஸ்டு 29) விலை நிலவரம்

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம்

(நெல்) குண்டு (ADT 37)

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.950
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1535

(நெல்) 0.45

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.970
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1265

(நெல்) 0.51

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.970
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1294

மணிலா

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4516
அதிகபட்ச விலை- ரூ.4950

எள்

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.5666
அதிகபட்ச விலை- ரூ.6068

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *